Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Seminarrom A Start : 18:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Nytt medlem?

Intervju med Knut Karevoll

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Nytt serverrom

Noe nytt?

Økonomi

Hvordan er økonomien.

Kolab

Hvordan står dette til? Dugnad? Hvem tar over for Bjarte mens han er i borte?

Innkjøp

Disker til bestefar. Nettverkskort til firewall.

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...