Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Seminarrom A Start : 18:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Nytt serverrom

Noe nytt?

Dele inn gruppen i arbeids / ansvarsområder

aka dele Svein i mange små deler

Økonomi

Simen overtar som øko.

Kolab

Hvordan står dette til? Dugnad? Noen som er villige til å se på dette mens Bjarte er borte?

Innkjøp

Mer nettverkskort

Disker til bestefar

Liten dugnad for dette?

Alkohol til overs

Noen som melder seg frivillig? :P

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...