Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Seminarrom A Start : 18:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Nytt medlem, igjen!

Intervju med Kjetil Kvifte

Nytt serverrom

Noe nytt?

Økonomi

Simen har tatt over.

Wiki og kunnskapsfordeling

Noe mer å diskutere?

Kolab

Når blir den alkoholiserte dugnaden?

Innkjøp

Mer nettverkskort

Reinstall av bestemor

Bestefar fikk Ubuntu 12.04.1 ved diskbytte, bestemor står for tur :)

Piwik

Knut snakker litt, om han ikke har gjort det allerede.

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...