Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Seminarrom A Start : 18:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Nytt serverrom

Noe nytt?

Økonomi

Simen har tatt over.

Kolab

Noe som ble gjort? Ikke kolab allikevell?!

Reinstall av bestemor

Bestefar fikk Ubuntu 12.04.1 ved diskbytte, bestemor står for tur :)

K7 Bulletin

Potensielt ny kunde.

Kvarteret

Etter møtet med Mr. Administraiv Leder i Kvarteret har vi noen punkter å diskutere:

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...