Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Seminarrom A Start : 18:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Nytt serverrom

Vi får nok ikke serverrom i Allegaten 36 :( Vi skal ha møte med EiA i November. Tidspunkt er vi ikke blitt enige om enda.

Økonomi

Penger?

Kolab

Testing av Kolab 3 på Ubuntu 12.04. Se på Horde?

Hardware oppgradering av bestemor

Vi har CPU og minne til bestemor. Trenger en kjøler som passer, den forrige vi kjøte var crap.

K7 Bulletin

Har vi hørt noe fra dem?

Kvarteret

Har vært i forhandling med Kvarteret. Venter på svar fra dem.

friByte 10 år!!

Vi er 10 år i år :) Vi har snart oppfylt skjebnen vår. Vi startet som et utsprang av Kvarteret og arbeider nå med å få dem som kunde :D muhahahahah!

Utflukt / julebord?

Skal vi ha noe felles julebord med e-Tjenesten? Vi skal ha utflukt uansett, så står det skrevet i "the Scrolls of friByte".

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...