Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Seminarrom A Start : 18:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Nytt serverrom

Har hatt møte med EiA. Skal i nytt møte om 2-3 uker.

Økonomi

Penger?

Kolab

Testing? Har noen testet noe?

K7 Bulletin

Sende dem en liten mail?

Statestikk for Studentradioen

Kvarteret

Venter på svar fra dem.

Utflukt / julebord?

Har sent ut invitasjon til felles utflukt / Julebord med e-Tjenesten

friByte arbeid

Lage en liste over arbeid som bør / skal utføres over Jul og i begynelsen av neste år.

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...