Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Seminarrom A Start : 18:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

oppgradering av bestemor

Har fått tak i skikkelig CPU kjøler til bestemor :)

mangel på random bits

Alle VMene våre lider av mangel på random bits :( Bestemor og bestefar var også litt entropi-fattige, de kjører nå haveged.

melde friByte inn i momsregisteret?

Nytt serverrom

Venter på å høre fra EiA.

Økonomi

Kolab

Kolab 3.0 skal få Debian pakker :)

K7 Bulletin

Statestikk for Studentradioen

Blir sett på etter eksamen?

Kvarteret

Må utarbeide tidsplan for sammenslåing av nettverk, overføring av tjenester ol.

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...