Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Seminarrom A Start : 18:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Nytt serverrom

Serverrommet på SV bygget vil nok fungere bra. Vi må planlegge litt angående flytting

Økonomi

Budsjettforslaget for 2013 er enda ikke blitt vedtatt av styret.

Kolab

Anton kjører Debian 7, Kolab 3.0 er installert og testing pågår. Hvordan går det med testingen?

Innkjøp

Kvarteret

Søke hos Kulturstyret

Skal vi søke om driftstøtte hos Kulturstyret? Fristen er 15 februar.

Melde friByte inn i momsregisteret?

Er dette noe vi vil få behov for i år? Skal vi vente med det til vi trenger det?

Statistikk for Studentradioen

Overført sak fra i fjor. Hvem arbeidet med dette?

friByte t-skjorter

Hvor mange er interessert i friByte t-skjorter?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene. Ekstra masse ris til alle som ikke møtte opp på Ganeti foredraget!

Ymse

Ting vi kommer på underveis...