Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Seminarrom A Start : 18:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Nope

Godkjenning av referat

Nope

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Flytting :)

Økonomi

Kolab

Bør kanskje kjøre Kolab 3 på CentOS allikevell? Vi har behov for at noen tar opp ballen etter Bjarte.

Innkjøp

Må avtale tidspunkt for testing av minnevifte Skal bestille disker.

Statistikk for Studentradioen

friByte t-skjorter

Møte med ITA

Kvarteret

Må avtale et passende tidspunkt for flytting av serverne

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...