Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Seminarrom A Start : 18:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Det var ingen innkalling.

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Flytting :)

Har endelig fått tak i ITA.
Hva bør vi huske å spørre ITA om?
Lage innlegg på bloggen angående flytting.

Kvarteret

Økonomi

Kolab

Installere CentOS på anton?

Innkjøp

Skal bestille disker.

friByte t-skjorter

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...