Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SS Seminarrom A Start : 18:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Det var ingen innkalling.

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Flytting :)

Planlegging av flytting.
Kort møte slik at vi kan rydde litt.

Kvarteret

Økonomi

Har vi penger til et nytt UPS batteri?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...