Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SV Seminarrom Start : 18:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Det var ingen innkalling.

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Serverrom oppdatering

Vi har nå 5 Ganeti noder, 160 GB minne, 8.7 TB med disk og 40 CPU kjerner :)

Kvarteret

Har sendt dem oppdatert kontraktforslag.

Økonomi

Vi må kjøpe nytt batteri til UPS 2.

B-Gjengen

10 x Dell 1955 venter på å bli brukt :)

Rackmontering av brannmurene

Bruke kabinettene til bestemor og skrue til brannmurene.

Rekruttering

Vi trenger flere Unix-hippier!

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...