Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SV Seminarrom Start : 18:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Økonomi

Økonomiansvarlig orienterer om den økonomiske statusen.

Utflukt

Årets utflutk blir lørdag den 15. juni. Me må planlegge denne.

Statutter

Ønske om å endre på statuttene for å lettere overta verv med tanke på brønøysundregisterene og administrering av bankkontoer.

Flytting av tjenester

Mange av kvarteret sine tjenester køyrer framleis på gammel infrastruktur. Ønsker om å flytte så mykje av dette som mulig før sommerferien.

Management netverk

Kjekt å ha ein management netverk for å slippe turer til serverrommet i sommerferien.

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...