Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SV Seminarrom Start : 18:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Intervju med nye medlemer

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Økonomi

Økonomiansvarlig orienterer om den økonomiske statusen.

Kolab

Seminar/dugnad

Nye medlemer som trenger opplæring og ein heil del ting som skulle hatt litt oppussing.

Kvarteret

Status for flytting av tjenester og status på mailserver.

Studentradion

Studentradioen har no ingen som kan administrere datasystema deira og dei vil at me skal ta over ein del tjenester.

Kurs med Kulturstyret

Kulturstyret har bedt oss holde eit kurs for studentorganisasjonar i slutten av September.

Gjenninføring av vaktlister

Me har fått eit større behov for å vere tilgjenglig så det er ikkje så dumt å ha eit nummer som kundene kan ringe.

Statutter

Ønske om å endre på statuttene. Diskutering av forslag til endringar.

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis...