Dagsorden styremøte i friByte

Sted : SV Seminarrom Start : 18:00 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Intervju med nye medlemer

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Økonomi

Økonomiansvarlig orienterer om den økonomiske statusen.

Kolab

Kvarteret

Kor langt er me komme i flytting av databaser og webtjenester? Når blir me ferdige?

Studentradioen

Me har vert i møte med Studentradioen og skal overta databasen og sette opp brannmur til dei.
Dei eg også intresert i at me tar over administrering av lagringsystemet deirans og AD.

Statutter

Ønske om å endre på statuttene. Diskutering av forslag til endringar.

Tidspunkt på styremøter

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting me kjem på undervegs...