Dagsorden styremøte i friByte

Sted : HIB Grupperom 2143 Start : 16:15 Slutt : 18:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Økonomi

Økonomiansvarlig orienterer om den økonomiske statusen.

Kvarteret

Referat frå statusmøte

Overtaking av netverksdrift i kvarteret sine lokaler

Kolab

Kor langt er me frå å sette det i produksjon? Kva skal me flytte over først og sist? Skriftlig statusrapport.

Studentradioen

Lagringsystem

UPS

Statutter

Ønske om å endre på statuttene. Diskutering av forslag til endringar.

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting me kjem på undervegs...