Dagsorden styremøte i friByte

Sted : HIB Grupperom 2143 Start : 14:15 Slutt : 16:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Økonomi

Økonomiansvarlig orienterer om den økonomiske statusen.

Kolab

Status. Kva står igjen før me kan flytte fribyte over? Ketil må installere kolab, konfigurere for fribyte.uib.no, konfigurere postfix for mailman og rt, kopiere over rt-skript frå magica, lage rpm-pakke av nyaste mailman, konfigurere backup, migrere kontoer med skript, bruke symlink for å migrere ein og ein konto frå klodrik.

Etter at fribyte.uib.no er migrert bør ketil eller nokon andre trene spamassasin slik at den kan identifisere spam. Spamassassin kjem til å skanne epost som går til kolab, mailman og rt.

Kva domener har me lyst å bruka? kolab.fribyte.uib.no til alt? {imap,smtp,pop}2.fribyte.uib.no? subdomene.fribyte.uib.no kan få gratis ssl-sertifikat

Velferdstinget

Velferdstinget har sitt årlige budsjettmøte og friByte stiller med folk for å forsvare vår søknad.

Lagringsystem

Kva er planen for innkjøp av ny lagringserver frammover.

Statutter

Ønske om å endre på statuttene. Diskutering av forslag til endringar.

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting me kjem på undervegs...