Dagsorden allmøte i friByte

Sted : HIB Grupperom 2143 Start : 18:15 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Økonomi

Økonomiansvarlig orienterer om den økonomiske statusen.

Budsjett

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Lagringsserver

Fribyte har fått tildelt penger fra kulturstyret til ny lagringsserver. Har kulturstyret gitt noen indikasjon på når pengene kommer? Har vi en plan når pengene først kommer?

Kolab

Studvest er over på kolab. Når kan vi begynne migreringen av kvarteret?

Gitorious

Håkon har begynt å sette opp en instans av gitorious. Diskusjon ang. hvem som skal kunne ha konto der. Koble oss på LDAP til uib?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis..