Dagsorden allmøte i friByte

Sted : HIB Grupperom 2143 Start : 18:15 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Godkjenning av nye medlemer

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Økonomi

Økonomiansvarlig orienterer om den økonomiske statusen.

Regnskap for 2013

Ved søknader må me legge fram regnskap for 2013 så me må sjå på endringane som er gjort i regnskapet sidan utflukten.

Lagringsserver

Me har fått penger frå Kulturstyret. Må gjere endelig vedtak på innkjøp av utstyr.

Søknad til Kulturstyret om driftsmiddler

Innspill frå friByte til byggingen av den nye villaen til Kvarteret

Flytting av dei siste websidene frå Kvarteret

Status? Videre planer/ETA.

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis..