Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Faklab 4 @ Høyteknologisenteret Start : 18:15 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Økonomi

Økonomiansvarlig orienterer om den økonomiske statusen.

Lagringsserver

Planer for oppsett, backup og kunder som skal ha plass.

Serverrom i nye villaen

Foreløpige tilbakemelding tyder på at vi ikke får nytt og permanent serverrom i den nye villaen ved kvarteret. Hva er våre behov og planer for villaen?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis..