Dagsorden allmøte i friByte

Sted : HIB Grupperom 2143 Start : 18:15 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Økonomi

Økonomiansvarlig orienterer om den økonomiske statusen. Endringar i budsjettet?

Kolab

Er kolab klar for fleire kunder? Kva kunder skal me flytte først og sist?

Backup av Skrue

SRiB

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis..