Dagsorden allmøte i friByte

Sted : HIB Grupperom 2143 Start : 18:15 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Økonomi

Økonomiansvarlig orienterer om den økonomiske statusen.

Revidering av budsjettet

Backup av Skrue

Diskusjonen me hadde på forje møte var om me skulle bruke av sparepengane til å kjøpe nye 4TB disker til backupløysinga til Skrue eller om me skulle bruke nokre av dei 1TB diskene som no står i Netti, Letti, Bestemor og Bestefar.

VPN

Ønske om ein VPN løysing som lar oss (og muligens kundar) å koble seg til dei interne nettverka.

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis..