Dagsorden allmøte i friByte

Sted : HIB FakLab 3 Start : 18:15 Slutt : 20:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Økonomi

Økonomiansvarlig orienterer om den økonomiske statusen.

Backup av Skrue

Navn på ny server? (Bingen?)

Kolab

Er det på tide å flytte over kundar? Blir det overføring av RF i nær framtid?

Webserver

Kan me gjere noko for å gjere websidene raskare? Fleire webservere? Varnish? mod_pagespeed?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis..