Dagsorden allmøte i friByte

Sted : HIB Grupperom 2143 Start : 16:15 Slutt : 18:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Godkjenning av nye medlemmer

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Økonomi

Økonomiansvarlig orienterer om den økonomiske statusen.

Flytte kvarterets tjenester til oss

Vi har hatt møte med kvarteret som var ivrige etter å flytte epost og tjenester over til oss. De ønsker seg en bedre fildelingsløsning hvor Owncloud er foreslått. De har også ytret ønske om at vi tar over nettverksdrift på kvarteret.

Oppgradering av bgjengen

Vi har mye god kapasitet som ikke blir brukt i bgjengen. Skal vi ta kostnaden med å oppgradere de? Er det måter å redusere kostnadene på? Kostnadene er for det meste til minne og UPS.

Webservere

Skal vi splitte kundenes webservere opp i hver sin VM?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis..