Dagsorden allmøte i friByte

Sted : HIB Grupperom 2143 Start : 16:15 Slutt : 18:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva dei har drevet på med sidan sist.

Økonomi

Økonomiansvarlig orienterer om den økonomiske statusen.

Flytting av Kvarteret kontoar over på Kolab

Det har vert eit nytt møte med kvarteret der me har diskutert korleis me skal overføre epostkontoar og mailman lister til kolab. Dei er ikkje fornøygde med brukeropplevelsen til mailman eller det eksisterende ldap opsettet. Det blir forhåpentligvis bedre med kolab ettersom dei sjøle kan administrere kontoar på ein lett måte og får distribusjonslister.

Dei har ein plan om å gi alle kvarteret medlemer epostkonto, det må også vere rom for å bruke gmail eller andre tilsvarande løysingar for dei som ønsker det. Dei har i dag gmail kontoar som sender med @kvarteret.no kontoar.

Eksisterende mailinlister må ryddest opp i. Mange av listene er ubrukt eller ikkje administrert.

Planen framover er at det blir testa med RF først. KITT tar kontakt først men me må også vere med i prosessen. Etter at me har prøvd ut med RF kan me fortsette med andre dorger eller kvarteret.

Oppgradering til Ubuntu 14.04

Det har gått litt tid sidan nyeste LTS versjonen av Ubuntu kom ut. Oppgradering av dei fysiske serverene er ferdig men me har enda til gode å oppgradere dei virituelle serverane. Korleis skal dette gå fram og kva med Klodrik, kvarteret sine servere, evt. problem?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting me kjem på underveg..