Dagsorden allmøte i friByte

Sted : HIB Grupperom 2143 Start : 16:15 Slutt : 18:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva dei har drevet på med sidan sist.

Økonomi

Økonomiansvarlig orienterer om den økonomiske statusen.

Flytting av Kvarteret kontoar over på Kolab

Hvordan er progressjonen?

Status oppgradering til Ubuntu 14.04

Hva er status på oppgradering av VMene?

Deling av filer mellom skrue og VMene

Enkelte VMer har ganske store datadisker, dette starter å bli eit problem for clusteret og hindrer bruk av bgjengen. Er det mulig å flytte over noko av dataa til Skrue som har mykje disk? Det har blitt diskutert både NFS og iSCSI som mulige løysingar.

UPSen til kvarteret

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting me kjem på underveg..