Dagsorden allmøte i friByte

Sted : HIB Faklab 3 Start : 16:15 Slutt : 18:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva dei har drevet på med sidan sist.

Økonomi

Økonomiansvarlig orienterer om den økonomiske statusen.

Dugnad med kvarteret

Hva kom ut av dugnad med kvarteret?

Status oppgradering til Ubuntu 14.04

Hva er status på oppgradering av VMene?

Status UPSer

Etter stormen i januar hadde vi litt nedetid, hva kan vi gjøre for å unngå dette?

Utflukt

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting me kjem på underveg..