Dagsorden allmøte i friByte

Sted : HIB Grupperom 2143 Start : 16:15 Slutt : 18:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Opptak av nytt medlem

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva dei har drevet på med sidan sist.

Økonomi

Økonomiansvarlig orienterer om den økonomiske statusen.

Overtakelse av UPS fra kvarteret

Vi har fått tilbud om å overta UPSen til kvarteret, den trenger nytt batteri. Nye batteri koster ca. 5000 NOK.

Nye servere

Vi får to nye servere senere i februar. Har vi UPS-kapasitet?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting me kjem på underveg..