Dagsorden allmøte i friByte

Sted : HIB Grupperom 2143 Start : 16:15 Slutt : 18:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Opptak av nytt medlem

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva dei har drevet på med sidan sist.

Flytting av kvarteret-epost

Hvordan er fremdrift? Hva kan gjøres lettere?

Referat fra møte med SRiB

Fribyte har hatt møte med SRiB om overtaklse av drift på et par tjenester. Håkon informerer.

Oppgradering til ganeti

Ganeti 2.10 har fiks for migreringsproblemet vi har fra bestefar. Skal vi oppgradere til ubuntu 15.04?

Migrering fra svn til git

Skal vi migrere fra svn til git? Gogs? gitlab? gitosis?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis.