Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Egnet sted på Høyteknologisenteret Start : 16:15 Slutt : 18:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med siden sist.

Flytting av kvarteret-epost

Hvordan er fremdrift? Hva kan gjøres lettere?

Ymse

Ting vi kommer på underveis.