Dagsorden allmøte i friByte

Sted : (Høyteknologisenteret, nærmere sted avgjøres ved oppmøte) Start : 16:15 Slutt : 18:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Opptak av nytt medlem

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva dei har drevet på med sidan sist.

Utflukt

Hvem, hvor og når?

Bestille mer DDR2-RAM

Skal vi kjøpe inn ram til b-gjengen og de nye maskinene?

Flytting av kvarteret-epost

Hvordan er fremdrift? Hva kan gjøres lettere?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis.