Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Høyteknologisenteret rom 2143 Start : 16:15 Slutt : 18:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva dei har drevet på med sidan sist.

Mailproblemer

En del kunder har hatt problemer med innkommende mail som ikke kommer frem. Etter deaktivering av spamd ser problemet ut til å ha løst seg. Hva skal vi gjøre?

Flytting av kvarteret-epost

Hvordan er fremdrift?

Rydding på serverrommet

Vi trenger en opprydding på serverrommet. Når passer det og hva skal gjøres?

Nye web-VMer

Håkon informerer

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis.