Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Høyteknologisenteret rom 2143 Start : 16:15 Slutt : 18:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med sidan sist.

(Enda mer) mailproblemer

Studvest har problemer med epost de sender som havner i spam-filter eller ikke kommer frem. Hva kan vi gjøre for å forbedre situasjonen?

Ny KVM og kabling på serverrommet

Vi trenger ny KVM-switch og en opprydding i kablingen på serverrommet. Skal vi kjøpe inn en til KVM-switch ha enda en dugnad?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis.