Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Høyteknologisenteret rom 2143 Start : 16:15 Slutt : 18:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med sidan sist.

Økonomi

Økonomisk ansvarlig informerer

Møtet med kvarteret

Håkon og Ketil informerer om møtet med kvarteret

Ny KVM og kabling på serverrommet

Fremdrift?

Bytte fra SVN til Git

Skal vi bytte fra SVN til Git?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis.