Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Høyteknologisenteret rom 2143 Start : 16:15 Slutt : 18:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med sidan sist.

Økonomi

Økonomisk ansvarlig informerer

Utflukt

Hvilken dato?

Installering av nye brannmurer

Vi har behov for å få ferdig de nye brannmurene.

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis.