Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Høyteknologisenteret rom 2143 Start : 16:15 Slutt : 18:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Opptak av nytt medlem

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med sidan sist.

Økonomi

Økonomisk ansvarlig informerer

Ny maskinvare

Vi har fått en poweredge 2950 (16GB ram) og en poweredge r900 (32GB ram). Skal vi ta de inn i clusteret?

Innkjøp av rack rails

Vi har en del ny maskinvare uten rack rails. Skal vi kjøpe inn rack rails til alt?

Innkjøp av KVM-extender og overganger

Vi kan extende eksisterende KVM-løsning med en extender-boks, skal vi kjøpe inn den pluss overganger?

Flytting av ASF-mail og ny mailman 3!

Håkon forteller :)

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis.