Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Høyteknologisenteret rom 2143 Start : 16:15 Slutt : 18:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Opptak av nytt medlem

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med sidan sist.

Økonomi

Økonomisk ansvarlig informerer

Flytting av ASF-mail

Hva er fremdrift?

Epost fra UNINETT CERT

Vi fikk inn epost fra UNINETT CERT om at en bruker på hermes sendte spam. Skal vi foreta en opprydding på hermes og stenge gamle kontoer?

Samarbeid med Communica

Hva skjer?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis.