Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Høyteknologisenteret rom 2143 Start : 16:16 Slutt : 18:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Opptak av nytt medlem

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med sidan sist.

Økonomi

Økonomisk ansvarlig informerer

Flytting av ASF-mail

Hva er fremdrift?

Samarbeid med Communica

Hva skjer?

Henvendelse fra Kvarterert

Hvem tar tak i det?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis.