Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Høyteknologisenteret rom 2143 Start : 16:16 Slutt : 18:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Opptak av nytt medlem

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med sidan sist.

Økonomi

Økonomisk ansvarlig informerer

Flytting av kvarteret og dorger

Ketil og Håkon informerer.

Innkjøp av ny UPS

UPS 4 tok kvelden med et brak, skal vi kjøpe inn ny og hvor stor?

Innkjøp av disker til Konrad og Fergus

De har plass til en del ekstra disker, vi trenger dette for å la de bli ganeti-noder slik det er nå.

Oppgradering av brannmurer til OpenBSD 5.9

Hvem vil ta seg av dette?

Samarbeid med Communica

Hva skjer?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis.