Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Høyteknologisenteret rom 2143 Start : 16:16 Slutt : 18:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med sidan sist.

Økonomi

Økonomisk ansvarlig informerer

Samarbeid med Communica

Hva skjer?

Gjennomgang av oppgaver passende for nye medlemmer

Det ble snakk om å finne enkle(re) oppgaver til uerfarne medlemmer for å hjelpe dem i gang i systemene. Hvilke slike oppgaver finnes det?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis.