Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Høyteknologisenteret rom 2143 Start : 16:16 Slutt : 18:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med sidan sist.

Økonomi

Økonomisk ansvarlig informerer

Samarbeid med Communica

Hva skjer?

Oppgaver for nybegynnere.

Hvilke oppgaver finnes det? Hvor godt er rutineoppgaver dokumentert?

Rekruttering av nye medlemmer

Status på plakat? (Mats)
Hvordan kan vi nå ut til nye medlemmer?
Hvor kan vi vise at vi finnes?

Kundemøter

For å sikre vårt forhold til våre kunder begynner vi å avtale møter med kundene.
Hvor ofte? Sander foreslår en gang i året.
Bør vi på forhånd gi kundene en liste over punkter de bør tenke over?

irc:@fribyte

Noen som vil legge inn git-integrasjon i IRC-botten?

Dugnad

Når skal vi ha semesterets første dugnad?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis.