Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Høyteknologisenteret rom 2143 Start : 16:16 Slutt : 18:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med sidan sist.

Økonomi

Økonomisk ansvarlig informerer

Samarbeid med Communica

Hva skjer?
Hvor ble det av dem?

Rekruttering av nye medlemmer

Status på plakat? (Mats)

Kundemøter

Hvem starter vi med, og hvilke punkter er det viktig for oss at blir tatt opp?

passordhåndtering

Skal vi rullere root-passord?
Kan vi på en sikker måte lagre passord tilgjengelig for medlemmer?

Ubuntu

Hvilke versjoner ligger vi på. Upgradeparty?

Dugnad

Når?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis.