Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Ledig rom på Høyteknologisenteret Start : 16:16 Slutt : 18:00

Valg av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om hva de har drevet på med sidan sist.

Økonomi

Økonomisk ansvarlig informerer

Samarbeid med Communica

Hva skjer?
Hvor ble det av dem?

Rekruttering av nye medlemmer

Status på plakat? (Mats)

passordhåndtering

Er passwordstore et passende alternativ? Hvilke andre alternativer har vi?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis.