Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Ledig rom på Høyteknologisenteret Start : 16:16 Slutt : 18:00

Val av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Opptak av nytt medlem

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om kva dei har gjort sidan sist.

Økonomi

Økonomiansvarleg eller leiar informerer

UPS

Me har kjøpt ny UPS, kva må me kjøpe, og kva må me gjere for å kunne ta den i bruk?

Kvarteret

Kvarteret har fått nettverk av UIB, og ønsker i utgangspunktet å fortsatt bruke oss for dei fleste andre tenester. Kva er status?

Rekruttering av nye medlemmer

Status på klistemerker? Status på plakat?

Nytt utstyr

Er det utstyr som me bør kjøpe inn for å forbetre tenestene våre til kundene? Eller for å fortsette å levere i same kvalitet som i dag?

Telefonnummer til fribyte

Det har kome forslag om at me skal få oss eit telefonnummer til fribyte, og så ringes eit tilfeldig medlem opp. Ha løysingar eksisterer, og har me lyst på det?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis.