Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Ledig rom på Høyteknologisenteret Start : 16:16 Slutt : 18:00

Val av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om kva dei har gjort sidan sist.

Økonomi

Økonomiansvarleg informerer

Kvarteret

Kva er status?

Rekruttering av nye medlemmer

Status på klistemerker? Status på plakat?

Nytt utstyr

Er det utstyr som me bør kjøpe inn for å forbetre tenestene våre til kundene? Eller for å fortsette å levere i same kvalitet som i dag?

10Gbit nettverk?

Telefonnummer til fribyte

Kva er status?

znc

Skal vi installere znc (irc bouncer)? En felles installasjon for alle medlemmer? Individuelle installasjoner?

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis. dugnad?