Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Ledig rom på Høyteknologisenteret Start : 16:16 Slutt : 18:00

Val av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Opptak av nytt medlem

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om kva dei har gjort sidan sist.

Økonomi

Økonomiansvarleg informerer

Kvarteret

Kva er status?

Rekruttering av nye medlemmer

Status på klistemerker? Status på plakat?

Nytt utstyr

Er det utstyr som me bør kjøpe inn for å forbetre tenestene våre til kundene? Eller for å fortsette å levere i same kvalitet som i dag?

Rydde på serverrommet

Det er en del som kan gjøres for å rydde opp i serverrackene. Ta en dag eller dugnad å rydde?

Telefonnummer til fribyte

Kva er status?

ZNC

Hva er status på ZNC oppsette?
stort sett ferdig, mangler cert. /sander

Mattermost til kvarteret

Kvarteret diskuterer internt om å prøve mattermost, er dette noe vi kan hoste for dem?

Utflukt

Utflukt (og grill) må planlegges!

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis. dugnad?