Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Ledig rom på Høyteknologisenteret Start : 16:16 Slutt : 18:00

Val av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om kva dei har gjort sidan sist.

Økonomi

Økonomiansvarleg informerer

Kvarteret

Kva er status?

Kvarteret ny kontrakt

Ny kontrakt skal diskuteres med kvarteret.

Rekruttering av nye medlemmer

Status på klistemerker? Status på plakat?

Nytt utstyr

Er det utstyr som me bør kjøpe inn for å forbetre tenestene våre til kundene? Eller for å fortsette å levere i same kvalitet som i dag?

Status på PDUene

PDUene er enda hos Håkon. Dette må fikses!

Rydde på serverrommet

Det er en del som kan gjøres for å rydde opp i serverrackene. Ta en dag eller dugnad å rydde?

Telefonnummer til fribyte

Kva er status?

Ekstraordinær utflukt

Når kan vi ha dette?

Studentradioen

Status på migrering av epost

Status på ny podcastapplikasjon

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis.