Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Ledig rom i 2. etasje høyteknologisenteret Start : 18:15 Slutt : 20:00

Val av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Opptak av nytt medlem

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om kva dei har gjort sidan sist.

Økonomi

Økonomiansvarleg informerer

Rekruttering av nye medlemmer

Status på klistemerker? Status på plakat?

Nytt utstyr

Er det utstyr som me bør kjøpe inn for å forbetre tenestene våre til kundene? Eller for å fortsette å levere i same kvalitet som i dag?

Utflukt

Vedtak av dato og tidspunkt. Forslag om 24. februar kl 16-18.

Studentradioen

Status på migrering av epost

Klart, men ikkje gjort fordi Ketil hadde dårleg tid og deretter gløymde det forrige semester.

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemmene.

Ymse

Ting vi kommer på underveis.