Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Rom på SV-bygget Start : 15:55 Slutt : 16:00

Val av ordstyrer og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Les før allmøtet om mogleg.

Opptak av nytt medlem