Dagsorden allmøte i friByte

Sted : Ledig rom på Høyteknologisenteret Start : 16:15 Slutt : 18:00

Val av ordstyrar og referent

Godkjenning av dagsorden og innkalling

Godkjenning av referat

Les før allmøtet om mogleg.

Orienteringssaker

Medlemmene orienterer om kva dei har gjort sidan sist.

Økonomi

Økonomiansvarleg informerer

Brønnøysundregisteret

Vi må oppdatere informasjonen i Brønnøysundregisteret.

Bank

Vi kan ikkje fortsetje med nettbankløysinga vi har no og må derfor over på ny løysing. Løysinga til Handelsbanken kostar 150kr/mnd, so vi bør kanskje vurdere ein annan bank?

Prisar hjå nokre andre bankar

Ris og Ros

Konstruktiv kritikk mellom medlemane.

Ymse

Ting vi kjem på undervegs.